Search Results for: corneliusfat

Komplett fatpakke med Corneliusfat

Komplett fatpakke med Corneliusfat

Fatpakke med Corneliusfat. Komplett! Gjør det enkelt å starte med fat!
NB Velg regulatoren du ønsker! Du kan kun velge en regulator!
NB, Skal pakken sendes, tømmes CO2 flasken for gass!

Her har du alt du trenger for å få ølet på fat, karbonere og servere.